صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران - مراکز استانی

ردیف

نام استان

نام شهر

مشخصات استودیوها

1

آذربایجان شرقی

تبریز

استودیوهای پخش و تولید با بالابرهای موتوری تلسکوپی

2

آذربایجان غربی

ارومیه

استودیوهای تولید با بالابرهای موتوری

3

اردبیل

اردبیل

استودیو پخش و تولید با بالابرهای موتوری تلسکوپی

4

اصفهان

اصفهان

استودیو پخش و تولید با بالابرهای موتوری تلسکوپی دیجیتال

5

ایلام

ایلام

استودیوهای پخش و تولید با پانتوگراف های موتوری

6

جهارمحال بختیاری

شهرکرد

استودیوهای پخش و تولید با پانتوگراف های موتوری

7

خراسان شمالی

بجنورد

استودیوهای پخش و تولید با بالابرهای موتوری تلسکوپی

8

خراسان جنوبی

بیرجند

استودیوهای پخش و تولید با بالابرتلسکوپی و پانتوگراف موتوری

9

خوزستان

اهواز

استودیوهای پخش و تولید با بالابرهای موتوری تلسکوپی

10

زنجان

زنجان

استودیوهای پخش و تولید با پانتوگراف های موتوری

11

سمنان

سمنان

استودیوهای پخش و تولید با پانتوگراف های موتوری

12

قزوین

قزوین

استودیوهای پخش و تولید با پانتوگراف های دستی گیربکسدار

13

قم

قم

استودیوهای پخش و تولید با پانتوگراف های دستی گیربکسدار

14

کرمان

کرمان

استودیوهای پخش و تولید با پانتوگراف های دستی گیربکسدار

15

کهکیلوییه و بویراحمد

یاسوج

استودیوهای پخش و تولید با پانتوگراف های موتوری

16

گلستان

گرگان

استودیوهای پخش و تولید با پانتوگراف های موتوری

17

گیلان

رشت

استودیوهای تولید با پانتوگراف های موتوری

18

لرستان

خرم اباد

استودیوهای تولید با پانتوگراف های موتوری

19

لرستان

بروجرد

استودیو تولید با پروژکتورهای نور سرد و نورگرم و دیمر

20

هرمزگان

بندرعباس

استودیوهای پخش و تولید با بالابرهای موتوری تلسکوپی

21

کیش

جزیره کیش

استودیوهای پخش و تولید بدون بالابر