سری FJ

دسته: سری FJ
دیمرهای دیجیتال سری FJ در دو نوع می باشند: دیمر 2.5 * 2 کیلووات و دیمر 5 کیلو وات

-دیمر دیجیتال کنترل نور سری FJ

دیمرهای دیجیتال سری FJدو نوع زیر دسته بندی می شوند:

-FJ 5000C: دیمر دیجیتال کنترل نور تک خط 5 کیلو وات

-FJ 5000D: دیمر دیجیتال کنترل نور دوبل 2 * 2.5 کیلو وات