مشتریان دیگر

ردیف

نام ارگان یا سازمان

نام استودیو

مشخصات استودیوها

1

نیروی انتظامی

استودیوی همسفر

استودیوی پخش و تولید بدون بالابر

2

نیروی انتظامی

استودیوی راهور

استودیوی پخش و تولید بدون بالابر

3

نیروی انتظامی

استودیوی 110

استودیوی پخش و تولید بدون بالابر

4

سازمان آتش نشانی

استودیوی خبر

استودیوی پخش و تولید بدون بالابر

5

موسسه فرهنگی امام خمینی قم

-

استودیوی پخش و تولید بدون بالابر

6

سالن های امفی تاتر

-

-