مشتریان خارج از کشور

ردیف

نام شبکه

نام کشور/شهر

آدرس وب سایت

1

شبکه الفرات

عراق - بغداد

www.alforattv.net

2

شبکه البلادی

عراق - بغداد

www.beladitv.tv

3

شبکه آفاق

عراق بغداد

-

4

شبکه الغدیر

عراق نجف

www.alghadeer.tv

5

شبکه سپیده

عراق اربیل

-

6

شبکه پیام

عراق - سلیمانیه

www.payam.tv

7

شبکه تمدن

افغانستان کابل

www.tamadon.af

8

شبکه نور

افغانستان کابل

www.nooraf.tv

9

المنار

لبنان بیروت

www.almanar.com.lb

10

القدس

لبنان بیروت

www.qudstv.com

11

النباء

لبنان بیروت

-

12

پرس تی وی

ایران تهران

www.presstv.ir

13

الکوثر

ایران تهران

www.alkawthartv.ir

14

العالم

ایران تهران

www.alalam.ir

15

جام جم

ایران تهران

www.jjtvn.ir

16

شبکه ANS

اذربایجان باکو

www.anstv.ws

17

شبکه Abya Yala

بولیوی سوکره

www.abyayala.tv.bo