اطلاعات تماس
نشانی:ایران، تهران، ابتدای جاده مخصوص کرج، خیابان بیمه چهارم (شهید فلسفی)، روبروی پارک مینا، بن بست پیام، پلاک 1، کد پستی 1393873561
تلفن:  0937 146 5256       +98 21 44669479 - 80
فکس:+9821 44655067
وب سایت:www.hamayeh.com
پست الکترونیک:info@hamayeh.com
برای دیدن کروکی آدرس شرکت همایه اینجا کلیک کنید
نحوه ارتباط با بخش های مختلف شرکت
نام بخشموضوع ارتباطپست الکترونیک
بخش بازرگانی
مدیریت واحد بازرگانی (داخلی 2)
sales@hamayeh.com
بخش فروش داخلی و خدمات پس از فروش
واحد فروش (داخلی 2)
sales@hamayeh.com
بخش فروش خارحی واحد صادرات (داخلی 2)
sales@hamayeh.com