معرفی محصولات جدید همایه

۱۳۹۱ شانزدهم مهر

به منظور تنوع و توسعه محصولات جدید که یکی از اهداف خط مشی های کیفیت ISO 9001:2008  شرکت همایه می باشد واحد تحقیق و توسعه شرکت همایه در حال کار روی محصولات جدید زیر می باشد:

-     پروژکتورهای سافت پنل LED

-     مجموعه میز کنترل نور کامپیوتری تحت ویندوز که شامل قسمت های زیر می باشد:

- نرم افزار کنترل نور تحت ویندوز

- مبدل  USB بهDMX  

-سیستم حرکتی جدید شامل:

- ریل های طرح I  بهمراه متعلقات شامل ریل های اصلی و ریل های فرعی و اتصالات

- واگن موتوری دیجیتال

- بالابر موتوری دیجیتال تکفار با کنترل سرعت